Datum

13 oktober 2022

Het programma is opgezet voor:

  • Woningcorporaties
  • Gemeenten
  • Installateurs/ adviseurs
  • Architecten
  • Leveranciers/ fabrikanten
  • Projectontwikkelaars/ bouwbedrijven
  • VVE's

en elke professional die (in)direct te maken heeft met warmtepompen

 

Tarieven

  1. Regulier tarief € 155 ,- per persoon
  2. Abonnees en leden van organisaties € 125,- per persoon

Genoemde prijzen exclusief btw

*Abonnees van Vakblad Warmtepompen, Gawalo, Installatie Journaal, RCC K&L, Cobouw, Vastgoedmarkt, de Architect.

Inschrijven

U kunt zich hier inschrijven. 

Heeft u vragen?

Voor vragen over de afhandeling van uw inschrijving kunt u contact opnemen met Ageeth Luisman: events@vakmedianet.nl

Voorwaarden

Annuleringsvoorwaarden
Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. U kunt tot uiterlijk vier weken voor het event / opleiding kosteloos annuleren. In geval van annulering na vier tot twee weken voor aanvang van een het event / opleiding bent u 25% van het inschrijfgeld (inclusief, indien van toepassing, het horeca-arrangement) verschuldigd. Meldt u zich binnen twee weken voor aanvang af, of bent u afwezig zonder annulering? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag inclusief, (indien van toepassing, het horeca-arrangement) te berekenen. U kunt bij verhindering natuurlijk altijd een vervanger van uw inschrijving gebruik laten maken. Annuleringen of plaatsvervangers kunt u doorgeven via events@vmnmedianet.nl.


Voorwaarden
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten van Vakmedianet B.V. zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van Vakmedianet B.V. , gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te ‘s-Gravenhage op 24 januari 2014 onder depotnummer 5/2014. Een exemplaar van deze voorwaarden vindt u hier.

Organisatie

Het congres wordt georganiseerd door VMN Media. i.s.m. 54Events